Edukacja online

Rozwijaj swoją wiedzę, zdobywaj nowe kompetencje i inspiracje! Przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe materiały edukacyjne – webinary opracowane przez zespół trenerów Concordia Design. Dodatkowo inspirujemy dzieląc się z Wami wartościowymi wykładami, artykułami, ale też książkami, raportami, czy podcastami.

 Zobacz, co przygotowaliśmy w poszczególnych obszarach!  


Rozwijanie kreatywności i innowacyjności

Tematy związane z rozwojem w obszarach kreatywności oraz innowacyjności wśród pojedynczych osób i całych zespołów.

Projektowanie usług

Tematy związane z procesem projektowym – od analizy trendów i badań, przez ideację, po prototypowanie, testowanie wdrożenie.

Kultura organizacyjna

Tematy związane
z wartościami w organizacjach, zmianą, przywództwem
i edukacją pracowników.

Badania
rynku

Tematy związane z badaniem ścieżki użytkownika, analizą trendów i otoczenia biznesowego oraz zachowaniami klientów.

Strategie biznesowe

Tematy związane
z budowaniem modeli biznesowych i rozwojem firm
i instytucji

Projektowanie
uniwersalne

Tematy związane
z projektowaniem uniwersalnym (design for all), informacje o warsztatach i szkoleniach.

Copyright © 2020 Concordia Design

Informacje o RODO